VÉ «5-DAY MULTI PASS»
 • Thời gian tham gia trong khu vực lễ hội giới hạn trong vòng 120 giờ, bắt đầu từ thời điểm qua cửa soát vé đầu tiên
 • Không giới hạn thời gian ở trong khu vực lễ hội
 • Vé vào cửa có giá trị trong toàn thời gian của dự án
 • Số lần vào cửa không giới hạn
 • 16 425
  Vui lòng nhập thông tin cá nhân
  Thông tin chi tiết về khách hàng có thể thay đổi tại tài khoản cá nhân sau khi mua vé
  Đã đăng ký
  Quên mật khẩu