VÉ «11-DAY MULTI PASS»
 • Không giới hạn thời gian ở trong khu vực lễ hội
 • Vé vào cửa có giá trị trong toàn thời gian của dự án
 • Số lần vào cửa không giới hạn
 • 26 175
  Vui lòng nhập thông tin cá nhân
  Thông tin chi tiết về khách hàng có thể thay đổi tại tài khoản cá nhân sau khi mua vé
  Đã đăng ký
  Quên mật khẩu