VÉ «GROUP MULTI PASS»
Có giá trị cho nhóm 3 người Không cần trình diện cùng lúc Không giới hạn thời gian ở trong khu vực lễ hội Vé vào cửa có giá trị trong toàn thời gian của dự án Số lần vào cửa không giới hạn
40 750 ₽
Vui lòng nhập thông tin cá nhân
Thông tin khách #1
Thông tin khách #2
Thông tin khách #3
Thông tin chi tiết về khách hàng có thể thay đổi tại tài khoản cá nhân sau khi mua vé
Đã đăng ký
Quên mật khẩu