VÉ «GROUP MULTI PASS»
 • Có giá trị cho nhóm 3 người
 • Không cần trình diện cùng lúc
 • Không giới hạn thời gian ở trong khu vực lễ hội
 • Vé vào cửa có giá trị trong toàn thời gian của dự án
 • Số lần vào cửa không giới hạn
 • 61 400 ₽
  Vui lòng nhập thông tin cá nhân
  Thông tin khách #1
  Thông tin khách #2
  Thông tin khách #3
  Thông tin chi tiết về khách hàng có thể thay đổi tại tài khoản cá nhân sau khi mua vé
  Đã đăng ký
  Quên mật khẩu