VÉ «EARLY BIRD MULTI PASS»
Không giới hạn thời gian ở trong khu vực lễ hội Vé vào cửa có giá trị trong toàn thời gian của dự án Số lần vào cửa không giới hạn
7 650
Vui lòng nhập thông tin cá nhân
Thông tin chi tiết về khách hàng có thể thay đổi tại tài khoản cá nhân sau khi mua vé
Đã đăng ký
Quên mật khẩu